Dạy nghề nuôi trồng và sản xuất cây bonsai

Nhằm tạo điều kiện cho mọi người cách chăm sóc cây cảnh bonsai, tạo dáng, tạo thế cây cảnh, phương pháp chiết cành, kỹ thuật uốn cây xanh, kỹ thuật tạo dáng bonsai, cách chăm sóc cây bonsai, nghệ thuật trồng bonsai, kỹ thuật uốn cây cảnh, kỹ thuật làm tiểu cành bonsai đẹp. Cây cảnh Nam Minh nhận học viên, dạy nghệ nuôi trồng và sản xuất cây bonsai.

Nội dung khóa học:

Khóa học nhằm trang bị cho học viên đầy đủ các kỹ năng, kiến thức trong lĩnh vực sau:

  • Kỹ thuật tạo dáng bonsai cơ bản
  • Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh
  • Kỹ thuật tạo tiểu cảnh bonsai
  • Kỹ thuật làm việc với máy móc, thiết bị chuyên dùng cơ bản áp dụng trong việc chế tác, tạo dáng bonsai, cây cảnh.

Giá trị nhận được sau khi tham gia khóa học

  • Học viên sẽ được nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn lý thuyết kết hợp với thực hành.
  • Có khả năng tự mình làm những tiểu cảnh, bonsai.
  • Có kỹ năng trồng và chăm sóc cây cảnh cơ bản.
  • Được hỗ trợ 24/24 trong suốt thời gian học và sau khi hoàn thành khóa học.
  • Được cấp chứng chỉ chế tác bonsai, chăm sóc cây cảnh sau khi kết thúc khóa học (Chỉ áp dụng cho học viên tham gia đầy đủ trên 20 buổi của khóa học).

< Trở lại